Patrimoine Assegurances Andorra

Recomanacions per la seva seguretat

 

Els consells d'AXA ASSEGURANCES

Clica sobre una de les fletxes per veure els resultats segons el nivell d'alcoholèmia

Què hi ha de nou en el nou Codi de la circulació?

Prohibició durant la circulació de l'ús del telèfon mòbil pel conductor  (Art. 2.2)

Prohibició durant la circulació de l'ús del telèfon mòbil pel conductor (Art. 2.2)

La dificulat de fer dues coses alhora queda palesa quan volem conduir i parlar per telèfon: ens manquen mans, no estem al cas, ens distraiem.

Per evitar mals derivats d'això, queda prohibit durant la circulació l'ús de qualsevol dispositiu de comunicació com telèfon, radioemissor o altres d'equiparables, que pugui provocar la limitació de moviments del conductor.

Tampoc no es podrà fer ús dels aparelles de so, incorporats o no al vehicle, de forma que el volum del so pugui pertorbar la capacitat de percepció acústica del conductor en el moment de la circulació.

 

 

Baixa la taxa d'alcoholèmia a 0,5g/l..  (Art. 124

Baixa la taxa d'alcoholèmia a 0,5g/l.. (Art. 124)

La taxa d'alcohol permesa a la sang passa de 0,8g/l. a 0,5g/l..

En el cas de conductors de vehicles especials, els industrials, els de transport de mercaderies, els de transport de matèries perilloses i els de transport públic o privat de passargers, la taxa permesa és de 0,2g/l.

D'altra banda, es prohibeix conduir sota la influència d'estupefaents o sota els efectes de medicaments o d'altres substàncies que alteren l'estat físic o psíquic.

L'alcohol és una de les principals causes d'accidents.

 

 

Obligatorietat d'utilitzar el cinturó de seguretat  (Art. 72)

Obligatorietat d'utilitzar el cinturó de seguretat (Art. 72)

Està demostrat que l'ús del cinturó de seguretat en cas d'accident redueix la gravetat de les lesions.

Atenent aquest fet i adaptant-nos a la normativa internacional, es fixa l'obligatorietat de l'ús del cinturó de seguretat en les places davanteres i es recomana el seu ús a les places posteriors.

S'admeten com a excepcions del compliment d'aquesta normativa, les dones embarassades, els conductors i acompanyants de vehicles d'urgències en servei, els conductors de taxi en servei.

També s'exceptuen els conductors i els acompanyants de vehicles comercials de menys de 3.500 kg de pes, mentre efectuïn distribució de mercaderia i circulin en zona urbana.

 

Altres canvis

Bicicletes
L'avançament de les bicicletes o dels vehicles de dues rodes ha d'efectuar-se deixant una separació lateral mínima de 2 metres. (Art. 15.11)

Permís jove
S'estableixen les condicions per a l'obtenció del permís jove ("J") dins del territori andorrà.

Per a persones majors de 16 i menors de 18 anys acompanyades del pare, mare, tutor o persones autoritzades sempre que el tipus de vehicle automòbil sigui comprès en la categoria B1. (Art. 114)

 

Inspecció tècnica de vehicles

Verificacions i manteniment dels vostres vehicles

Llei del Codi de la Circulació de 10/6/99 - BOPA de 14/7/99

Amb la finalitat de mantenir el vostre vehicle en les millors condicions d'utilització, la ITV us recomana controlar periòdicament els punts bàsics següents:

 • Verificar l'estat de desgast dels pneumàtics, així com la pressió d'inflat, perquè conservin la màxima eficàcia.
   
   
   
 • Verificar el bon funcionament de l'eixugaparabrises, per tenir una bona visibilitat els dies de pluja.
   
   
   
 • Verificar que els para-xocs estiguin fixats correctament, per minimitzar el risc de petits desperfectes a la carrosseria.
   
   
   
 • Tenir cura de la neteja interior del vehicle, per mantenir-lo en bon estat de conservació interior.
   
   
   
 • Els mesos d'hivern, efectuar setmanalment una neteja exterior de la carrosseria per eliminar les restes de sal, utilitzada per al tractament del gel a la xarxa de carreteres.
   
   
   
 • Efectuar un control general de l'enllumenat.
   
   
   
 • Verificar l'estat dels miralls retrovisors, així con el camp de visió que ens ofereixen, a fi de veure correctament els vehicles que ens precedeixen.
   
   
   
 • Verificar el nivell d'oli lubricant del motor.
   
   
   

 

Consells per a la conducció durant la tardor-hivern

La tardor és un període de l'any amb canvis climàtics. Malgrat unes condicions ambientals generalment suaus, poden aparèixer a la carretera fenòmens meteorològics adversos com la pluja, la boira i el gel, que ens poden SORPRENDRE.

Un altre factor important que cal destacar i característic de la tardor és que les nits s'allarguen. Com que la conducció de nit és més perillosa que la de dia augmenten els riscs d'accidents.

Per tal de fer front a la conducció durant la tardor en les millors condicions de seguretat viària, tindrem en compte els consells següents:


PREVISIÓ (abans del viatge)

PREVISIÓ (abans del viatge)
 • a. Posar el vehicle a punt per a la tardor fent una revisió:
  Revisar el bon estat mecànic del vehicle i, especialment, els frens.
  Comprovar el funcionament dels eixugaparabrises i també del vidre tèrmic.
  Comprovar l'enllumenat del vehicle, els llums antiboira i les seves regulacions
  Comprovar el nivell del líquid de frens, d'oli i dels parabrises
  Netejar el vehicle, els vidres, els fars, els pilots, els retrovisors i tots els elements reflectors amb l'objectiu de veure-hi bé i de ser vistos.
  Comprovar la pressió, el dibuix i les ranures (mínim 1,6 mm) dels pneumàtics per assegurar una bona adherència a la carretera i evitar de patinar.
  Portar els recanvis imprescindibles següents:
  Una roda de recanvi amb la pressió necessària i les eines per a la seva col·locació.
  Un joc de llums en perfecte estat i les eines per a col·locar-los.
  Un o dos triangles d'avaria.
 • PREVISIÓ (abans del viatge) b.Informar-se abans de realitzar el viatge sobre les condicions meteorològiques i l'estat de les carreteres.
  Consultar els diferents serveis d'informació, estat del trànsit i meteorologia:
  Centre d'Informació i Gestió del Trànsit: 872062 o 0828582 (+376 872 062 o +376 828582 des de l'estranger)
  Internet: www.mobilitat.ad (amb enllaços de França i Espanya)
  Escoltar els butlletins informatius que difonen les diverses emissores de ràdio.
  Si les condicions meteorològiques no són favorables, retardar mentre sigui possible la sortida fins que millorin aquestes condicions.
  Si es decideix marxar, avisar la gent que ens espera d'un possible retard per culpa de les condicions desfavorables a la carretera.

 

PRUDÈNCIA (durant el viatge)

Si a la tardor les condicions meteorològiques fossin desfavorables durant el viatge per carretera, s'ha de tenir en compte que conduir en aquestes condicions augmenta la tensió nerviosa i la fatiga visual i comporta, per tant, una disminució de l'atenció. Pot ser la causa d'accidents.

En els trajectes llargs, no s'ha de dubtar a aturar-se a les àrees de descans i esperar que les condicions millorin.

Davant d'aquestes condicions, cal estar sempre molt atent a la conducció i, com a norma general, recordar que cal:

"Disminuir la velocitat i augmentar la distància de seguretat"

I més encara amb:

Boira:

Encendre els llums de posició i els llums antiboira (regla essencial: veure-hi bé i ser vist).

Adaptar la velocitat i la distància de seguretat amb el vehicle del davant segons la visibilitat (la regla de les 3 V és la distància que cal respectar amb boira). Regla de les 3 V = visibilitat (V) = velocitat (V) = vehicle davanter (V)
Exemple: visibilitat (50 metres) = velocitat (50 km/h) = vehicle davanter (50 metres).

Comprovar el funcionament dels eixugaparabrises.

No frenar bruscament i evitar els avançaments.

En cas de qualsevol incidència a la carretera, encendre immediatament els intermitents d'emergència, fars i llums antiboira.


Pluja:

Encendre els llums d'encreuament per ser vistos millor. Regla essencial: veure-hi bé i ser vistos.

Comprovar periòdicament l'eficàcia dels frens, tocant-los suaument amb el peu per treure la humitat de les pastilles.

La distància de seguretat a la calçada molla serà el doble que a la calçada seca.


Gel:

Saber reconèixer amb anticipació els trams o zones amb gel per tal de no haver d'utilitzar els frens.

Disminuir lentament la velocitat i mantenir-la molt reduïda.

Evitar de frenar o canviar bruscament de direcció.


A la nit:

Quan se circuli durant la posta del sol o s'apreciï una disminució considerable de la llum solar, encendre els llums (regla essencial: veure-hi bé i ser vist).

A la nit disminuir la velocitat fins a un 20% respecte a la velocitat permesa, ja que al circular amb llum d'encreuament la zona il·luminada pels fars pot ser molt inferior a la distància de parada.

Tenir el vehicle ventilat.

Escoltar la ràdio o música.

Anar molt amb compte les nits de pluja ja que el fang i la pols esquitxats s'acumulen ràpidament als fars i intermitents del vehicle i redueixen fins a un 50% la visibilitat. Aturar-se sovint per netejar-los.

Aturar-se cada 2 hores o sempre que s'observi cansament o somnolència, i fer exercicis respiratoris o caminar per recuperar la capacitat necessària per conduir.

Els signes de cansament poden manifestar-se de les formes següents:

 • Somnolència.
 • Mal de cap, coll o esquena.
 • Picor als ulls.
 • Canvi continuat de posició al seient del conductor.
 • Sensació de calor intensa.

No corris. Sigues prudent. Tu no tens recanvi.